Kontsumo Berriak

Martxoaren 15ean Kontsumitzaileen Munduko Eguna ospatu zen, eta Barakaldoko Udal Bulegotik gonbidapena egiten dugu kontsumitzaile gisa ditugun eskubideei buruz hausnartzera eta gure erosketa-erabakietan informatuta egotearen eta ahalduntzearen garrantziaz jabetzera.

Barakaldon, martxoaren 21ean

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak gasaren edo elektrizitatearen merkaturatzailea aldatzeko eragiketen azterketa egin du. Azterlan horretan, 6.900 aldaketa aztertu dira 2021ean, eta hauteman da kasuen % 10ean enpresek aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe dagoela. Datu horiek igoera nabarmena adierazten dute 2020. urtearekin alderatuta, urte horretan dokumentu-gabeziak ez baitziren % 4,5era iritsi. 

"Egiaztatu gabekotzat" jotako aldaketek, hau da, kontsumitzailearen berariazko baimenik ez izateak, hobera egin zuten aurreko urteekin alderatuta, eta % 0,3an geratu ziren. Hala ere, nabarmendu behar da hogeita bat pertsonak galdu zutela gizarte-bonua jasotzeko eskubidea (nahiz eta hilabete batzuk geroago berreskuratu ahal izan zuten). Merkaturatzailea aldatzeko kontratuen % 9,5ek agiri-urritasunen bat izan zuten.

MLBNren ustez, "baimena agiri bidez egiaztatzeak hobera egin du azken urteotan. Hala ere, merkaturatzailea baimenik edo engainurik gabe aldatzeagatiko erreklamazioek jarraitzen dute, nahiz eta formalki zuzenak diren dokumentuak eduki. Era berean, ikusi da kontsumitzaileari emandako kontratu-dokumentazioa murriztu egin dela, eta, ondorioz, informazioa eta gardentasuna murriztu». 

Hori dela eta, MLBNk hiru arau-proposamen errepikatu ditu helburu hauekin:

  • Kontsumitzailearentzat eskuragarri dagoen informazioa hobetzea.
  • Merkataritza-praktika engainagarriak eta abusuzkoak oztopatzea.
  • Merkaturatzailearen aldaketak murriztea, administrazio-akatsengatik eta merkaturatzailearen ardurarik ezagatik.

Iturri; Kontsumobide

KIUBek kontsumoaren azken berriei buruzko hainbat informazio-buletin ere argitaratzen ditu. Ondoren dituzu kontsultatzeko azken buletinak eta, nahi izanez gero, izena eman dezakezu posta elektronikoz jasotzeko

Kontsumobidek “autoen kartela” dela-eta jaso dituen azken erreklamazio eta kontsulten aurrean, kontsumitzaileentzat interesgarriak diren alderdi batzuk argitu nahi ditu. 2015 eta 2016 artean, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak (CNMC) isuna jarri zien autoak fabrikatzen zituzten 21 enpresari, 172 kontzesionariori eta 2 aholkulariri lehiaren aurkako praktikak egiteagatik.

Enpresa horiek merkatuaren % 91 osatzen dute, eta zenbait unetan, autoak saltzeko prezioak manipulatzeko aukera ematen zieten praktikak jarri zituzten martxan, eta, ondorioz, kalte egin zieten kontsumitzaileei.

SUBIR