Informazio Korporatiboa

Helburu Estrategikoak

Inguralden beti uste izan dugu Kudeaketa on bat plangintza egoki baten emaitza delaHorregatik, hurrengo helburu estrategikoak erabaki genituen erakundearen eginkizuna eta ikuspegia lortzeko.

  • Udalerriko jendea, enpresak eta saltokiak prestatu eta aholkua ematea, enpresa ehuna sendotzeko eta kalitatezko enplegua sortzeko.
  • Aurrekontua betearaztean, ekonomia-baliabideen kudeaketa optimizatzea.
  • Barakaldo hiri aurreratuen artean kokatzea.
  • Merkataritza Gune Irekia formula bultzatzea.
  • Erabiltzaileen asebetetze maila handia izatea.
  • Bezero nagusi diren instituzioen gogobetetze maila handia lortzea.
  • Energia aurreztea, iraunkortasunaren alde egiteko.
  • Hiritarrei ezagutaraztea Inguralde Barakaldoren garapenerako lanean diharduen erakundea dela.

Jardueren oroitidazkia

Urtero egiten dugu Jardueren Oroitidazkia, eta bertan, egiten dugun lanaren emaitza azaltzen dugu, gure kudeaketaren adierazle ardatzen bitartez, hala nola enplegu zentrora hurbiltzen den jende kopurua, sortutako enpresak, erantzundako kontsultak, Behatokiaren txostena ...

Azken lau urteotakoak jarriko ditugu zure eskura.

Inguralderen Aurkezpen Orokorra

SUBIR