Ekonomia, Finantza eta Ondare Informazioa

Atal honetan, honako informazio hau argitaratzen da: Inguralderen aurrekontua, inbentarioa, kontratu-jarduera, baita izapidetzen dituen diru-laguntzak eta sinatu dituen hitzarmenak ere.

Kontratazioa

Joan Kontratazioak atalera

Diru-laguntzak

Joan Diru-laguntzak atalera

Aurrekontu Informazioa

Langileeri buruzko eranskina

BAO (2021/05/14an jarri zen indarrean)

 

Hitzarmenak

Inbentarioa

Ondasun Higigarriak eta Ondasun Higiezinak

 

2020ko Aurrekontuaren Proiektuaren laburpena: gastuak/sarrerak kapituluka
 

 

SUBIR