Barakaldo Euskaraz eta Euskaraldia Barakaldo Webguneen Dinamizazioa

Barakaldo Euskaraz eta Euskaraldia Barakaldo Webguneen Dinamizazioa.
Dinamizador/a Web

Aviso importante para todas las personas convocadas a procesos de selección

Documentación a entregar el día de la entrevista o sesión informativa

 

Logotipos

Agencia de Colocación Autorizada con el nº 1600000092

SUBIR